Zmieniamy diagnostykę medyczną

Wierzymy, że bardziej dostępna i szybsza diagnostyka medyczna umożliwi uzyskanie pełniejszego obrazu stanu zdrowia, a co za tym idzie – pozwoli ludziom cieszyć się dłuższym i zdrowszym życiem.

Aktualności

Jak działamy

Scope Fluidics jest inkubatorem start-upów technologicznych. Koncentrujemy swoją uwagę na diagnostyce i ochronie zdrowia. Zapewniamy ramy prawne, finansowe, infrastrukturalne oraz krytyczne zasoby know-how po to, by projekty mogły przeobrazić się w firmy typu start-up. Realizacja kolejnych etapów prac badawczo-rozwojowych to mapa drogowa do osiągnięcia etapu rejestracji i certyfikacji rozwijanych systemów. Dopuszczenie systemów do komercyjnego obrotu to moment, kiedy planujemy sprzedaż udziałów w spółkach celowych na rzecz globalnych producentów urządzeń diagnostycznych.

Organizacja jako całość tworzy
energetyczne, stymulujące środowisko,
w którym potrzeby społeczne i konkretne potrzeby rynkowe znajdują skuteczne rozwiązania. Źródłem tych innowacyjnych pomysłów jest współpraca lekarzy, personelu medycznego, kierowników projektów, inżynierów i naukowców.

Scope Fluidics
jest inkubatorem start-upów technologicznych

2010-

Nasza historia

Firma Scope Fluidics powstała w 2010 roku w Instytucie Chemii Fizycznej z myślą o tworzeniu rozwiązań dla medycyny na bazie technologii mikroprzepływowych. Pracujemy w ścisłej współpracy ze środowiskiem akademickim, łącząc punkt widzenia medycyny i przemysłu, co tworzy rozwiązania, które można efektywnie przełożyć na produkcję i które odpowiadają na faktyczne potrzeby w ochronie zdrowia.

Co nas wyróżnia

ROZWÓJ NAJLEPSZYCH SYSTEMÓW DIAGNOSTYCZNYCH DLA DŁUŻSZEGO I ZDROWSZEGO ŻYCIA

Łączymy kreatywność i nowe pomysły z doświadczeniem inżynierów i dyscypliną w dostarczaniu wyników. Potrafimy szybko i efektywnie tworzyć rozwiązania
opto-elektro-mechaniczne oraz mikroprzepływowe. Nasza infrastruktura pozwala prototypować z wykorzystaniem mikroobróbki mechanicznej oraz technologii wtryskowych. Posiadamy również know-how i rozległe kontakty związane z wdrażaniem innowacyjnych systemów diagnostycznych do produkcji.

Posiadamy bogate doświadczenie w zakresie budowania portfolio praw własności intelektualnej. Obejmuje ono przygotowywanie dokumentacji zgłoszeniowej wynalazków opracowanych w Spółce, prowadzenie procedur przed urzędami patentowymi we współpracy z rzecznikami patentowymi, identyfikację rozwiązań innowacyjnych oraz ocenę ich zdolności patentowej na podstawie badania stanu techniki i przeprowadzanie analiz czystości patentowej (Freedom-to-Operate).

Oferujemy

Klinicystom

Uważnie słuchamy o problemach w ochronie zdrowia, zwłaszcza jeśli wynikają z braku lub z ograniczenia w dostępie do informacji diagnostycznych. Jeżeli widzicie Państwo obszary, w których dostęp do szerszej wiedzy może pomóc, chętnie porozmawiamy.

Wynalazcom

Jeśli macie Państwo pomysł
na rozwiązanie problemu w medycynie lub diagnostyce i chcielibyście wytworzyć produkt, być może będziemy mogli pomóc, służąc naszym doświadczeniem oraz zasobami w obszarze wsparcia patentowego, prawnego i technicznego.

Firmom

Potrafimy skutecznie opracowywać systemy diagnostyczne na zlecenie
Klienta, począwszy od wizji specyfikacji użytkowej. Pomagamy
również w optymalizacji istniejących rozwiązań.

Pasjonatom techniki

Cenimy talent i pasję inżynierską.
Jeśli lubisz rozwiązywać problemy techniczne, prosimy o kontakt.

Inwestorom

Naszym Inwestorom oferujemy dynamiczny wzrost wartości udziałów. Budujemy wartość, tworząc systemy diagnostyczne odpowiadające na najważniejsze wyzwania w ochronie zdrowia na świecie.

Chcesz dołączyć
do zespołu?

Jeżeli uważasz, że możesz wesprzeć nasz zespół, odezwij się do nas:

biuro[at]scopefluidics.com

Nasze projekty

PCR|ONE

Najszybsze wykrywanie
bakterii i wirusów

Scope Fluidics powołał do życia spółkę Curiosity Diagnostics, aby stworzyć system PCR|ONE, który oferuje najszybsze wykrywanie bakterii i wirusów na świecie.
W pełni zautomatyzowana procedura umożliwia wykrycie do 20 różnych patogenów oraz genów oporności lekowej.

PCR|ONE

BacterOMIC

Najbardziej kompleksowe oznaczanie antybiotykowrażliwości

Powstawanie i rozprzestrzenianie się lekooporności wśród bakterii stanowi jedno z najpoważniejszych zagrożeń dla zdrowia na świecie. Przy braku nowych antybiotyków najważniejsza staje się diagnostyka. Tworzymy system, który umożliwi zdobycie pełnej wiedzy o mechanizmach oporności oraz o wrażliwości bakterii na wszystkie dostępne antybiotyki.

Bacteromic

System przyłóżkowy do badania krwi

W latach 2011-2014 na zlecenie naszego Klienta opracowaliśmy system do wykonywania badań biochemicznych z pojedynczej kropli krwi. W skład systemu wchodzą, opracowane przez Scope, jednorazowe układy mikroprzepływowe do pobrania mikropróbki krwi oraz do przechowywania reagentów do oznaczeń diagnostycznych. Nasza firma wykonała również pilotażową linię do produkcji tych układów w celu walidacji systemu. System, pozwalający na oznaczenie kilku parametrów w czasie zaledwie kilkunastu minut od pobrania próbki, jest obecnie wdrażany do produkcji przez Klienta spółki.

Masz pomysł na urządzenie?

Skontaktuj sie z nami:
biuro[at]scopefluidics.com

Nasz zespół

Piotr Garstecki Prezes Zarządu

Współzałożyciel Scope Fluidics. Współautor ponad stu publikacji naukowych i ponad stu zgłoszeń patentowych, prowadził projekty naukowe i techniczne w Polsce i w Stanach Zjednoczonych na Uniwersytecie Harvarda. Od 2014 roku profesor zwyczajny.

Marcin Izydorzak Członek Zarządu

Współzałożyciel Scope Fluidics. Posiada 15-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołami badawczo-rozwojowymi w spółkach technologicznych, instytutach naukowych oraz firmach farmaceutycznych. Był odpowiedzialny za szereg wdrożonych na rynek produktów farmaceutycznych.

Szymon Ruta Członek Zarządu

Menadżer z ponad 15-letnim doświadczeniem w realizacji projektów fuzji i przejęć, inwestycji i restrukturyzacji. Pełnił funkcje członka zarządu oraz zasiadał w radach nadzorczych podmiotów notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych. Zarządzał funduszem o wartości 125 mln EUR.

Świat jest zbyt złożony, by wiedzieć o nim wszystko. Często korzystamy z fachowej wiedzy najwyższej klasy konsultantów, najczęściej rekrutujących się z instytucji naukowych i medycznych.

Otoczenie naukowe

Nasze spółki ulokowane są na terenie kampusu Instytutu Chemii Fizycznej PAN oraz Instytutu Chemii Organicznej PAN. Czerpiemy z bogatej atmosfery naukowej tego wyjątkowego miejsca.

Konsultacje kliniczne

Mamy szeroką i rozbudowaną sieć konsultantów klinicznych w kraju i za granicą. Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej i dzielić się wiedzą kliniczną, skontaktuj się z nami.

Kariera

Ze względu na dynamiczny rozwój naszych projektów aktualnie poszukujemy:

  • mikrobiolog
  • software integrator

Skontaktuj się z nami

KRS:
0000668408

 

 

NIP:
527-264-59-89;

 

REGON:
142-754-170

 

LEI:
259400EUNFX4E2BEHU15

Adres:
Duchnicka 3, bud. 16, wejście A, Parter
01-796 Warszawa

 

Telefon:
+48 22 376 21 14

 

Numer konta bankowego:
03 2490 0005 0000 4520 3046 2136

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Kapitał zakładowy:
230.405,00 zł, w całości opłacony