Raporty

New Connect

Bieżące

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz rejestracja zmian w składzie Rady Nadzorczej

Powiadomienie o transakcjach osoby pełniącej obowiązki zarządcze - załącznik do raportu ESPI

Powiadomienie o transakcjach osoby pełniącej obowiązki zarządcze - raport ESPI

Podjęcie uchwał w sprawach zmiany treści Statutu oraz przyjęcia jednolitej treści Statutu - załączniki do raportu EBI

Podjęcie uchwał w sprawach zmiany treści Statutu oraz przyjęcia jednolitej treści Statutu - raport EBI

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany warunków emisji warrantów subskrypcyjnych serii A oraz podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego - załącznik do raportu EBI

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany warunków emisji warrantów subskrypcyjnych serii A oraz podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego - raport EBI

Status projektu Bacteromic - zakończenie pierwszego etapu

Zawarcie znaczącej umowy – podpisanie umowy najmu lokalu

Informacje dot. powołanego Członka Rady Nadzorczej - Andrzej Hopko

Informacje dot. powołanego Członka Rady Nadzorczej - Piotr Michalski

Lista akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na NZWA w dniu 20.09.2017

Uzyskanie w USA patentu na wynalazek , stanowiący kluczową technologię dla działania systemu PCR ONE i uzyskania parametrów wyróżniających go na tle konkurencji

Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2017 roku

Kalendarium

03/04/2018

Zakończenie drugiego etapu projektu Bacteromic

16/01/2018

Podpisanie listu intencyjnego z ALAB laboratoria

06/11/2017

Zakończenie pierwszego etapu projektu PCR ONE

02/10/2017

Zakończenie pierwszego etapu projektu Bacteromic

25/08/2017

Uzyskanie w USA patentu na wynalazek, stanowiący kluczową technologię dla działania systemu PCR ONE

07/08/2017

Publikacja harmonogramu przekazywania raportów okresowych w 2017 r.

Notowania

Władze Spółki

Robert Przytuła

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Absolwent Wydziału Matematyki Mechaniki i Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego – kierunek: Zastosowania Matematyki w Finansach i Ekonomii. Po studiach od sierpnia 1998 roku zatrudniony w Wydziale Doradztwa Inwestycyjnego w Biurze Maklerskim BGŻ S.A., od początku 2000 roku na stanowisku analityka akcji. W roku 2000 ukończył studia podyplomowe z zakresu Rachunkowości Finansowej i Zarządczej. Od czerwca 2003 roku do września 2008 roku pracował w Skarbiec TFI S.A. – początkowo na stanowisku analityka akcji, a później jako Dyrektor Departamentu Analiz. Od marca 2009 roku partner zarządzający funduszu TOTAL FIZ.

Andrzej Chądzyński

Członek Rady Nadzorczej

Doświadczony menadżer z wieloletnim doświadczeniem na międzynarodowym rynku urządzeń medycznych. Odpowiedzialny między innymi za:
– rozwój produktowy i rynkowy działu obrazowania medycznego, współtworzenie planów strategicznych, przygotowywanie i ocena projektów M&A (Business Development Manager Imaging Division);
– zarządzanie międzynarodowym działem środków kontrastowych w obrazowaniu medycznym (Business Unit Manager Contrast Media);
– kontroling finansowy i zarządczy działu obrazowania medycznego (ok. 700mln EUR obrotu rocznego), tworzenie i usprawnienie systemu informacji zarządczej, współtworzenie i kontrola wykonania planów finansowych (5 letnich, rocznych, kwartalnych);
– zarządzanie operacyjne i finansowe spółkami w Polsce, w Czechach i na Węgrzech (Prezes Zarządu spółki w Polsce, Finance & Operations Manager Region East Europe) przeprowadzanie m.in. procesów wydzielenia działalności biznesowych (Business Unit Demerger)

Robert Hołyst

Członek Rady Nadzorczej

Profesor Robert Hołyst jest kierownikiem Zakładu Miękkiej Materii w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk. Spędził ponad 6 lat na stypendiach w USA (University of Washington), Francji (Ecole Normale Superieure) i w Niemczech (Max Planck Institute w Mainz). Był promotorem i opiekunem 18 doktorów i ponad 30 osób odbywających „staże podoktorskie” (ośmioro z nich już jest profesorami w Polsce, USA i w Chinach). Jest autorem ponad 240 artykułów z dziedziny fizyki, chemii, biologii i biotechnologii opublikowanych w anglojęzycznych czasopismach, trzech podręczników akademickich i ponad 30 przyznanych patentów (w tym w USA). Prowadził badania na rzecz dużych koncernów m.in. Unilever, Samsung oraz Mitsui Chemicals. W latach 2003-2004 był udziałowcem i CEO spółki Advanced Science and Technology Investment Group Sp. z.o.o. Ma doświadczenie w zarządzaniu dużymi projektami (około 40 w latach 1993-2016) m.in. trzema projektami z Unii Europejskiej: NOBLESSE (3,8 mln euro), ERA CHAIR (2,5 mln euro), NAMeS (2,5 mln euro), projektem NCBiR (4,5 mln PLN), grantem TEAM z Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (3 mln PLN), grantem MAESTRO z NCN (3 mln PLN). Wykładał na Harvardzie, MIT, Yale, Princeton, 5 instytutach Maxa Plancka, Ecole Normale w Paryzu i Lyonie, Tokyo University, Samsung Advanced Institute of Technology itd.

Andrzej Hopko

Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu specjalność Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstw, od 2010 członek ACCA (Association of Charted Certified Accountants), pracował w firmach wysokich technologii (SDL, itelligence, Computec) W SDL Sp. z o.o. zajmował stanowisko Kontrolera Finansowego dla regionu Europy Środkowej (7 krajów). Uczestniczył w projektach konsultingowych z zakresu wdrażania rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem Hansa Financial, Microsoft Great Plains, SAP ERP, SAP Business One. Od lutego 2017 członek rady nadzorczej Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. notowanej na GPW.

Piotr Michalski

Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Finanse i Rachunkowość. Od początku kariery związany z rynkiem kapitałowym. W latach 2012-2013 zatrudniony w DI Xelion na stanowisku maklera. Od 2013 roku zatrudniony w Mercurius Dom Maklerski w departamencie bankowości inwestycyjnej, gdzie uczestniczył w kilkunastu projektach IPO oraz pozyskania finansowania dla giełdowych spółek.
Piotr Michalski posiada tytuł CFA (Chartered Financial Analyst), licencję doradcy inwestycyjnego nr 435 oraz licencję maklera papierów wartościowych nr 2738.

Piotr Garstecki

Prezes Zarządu

Współzałożyciel Scope Fluidics. Współautor ponad stu publikacji naukowych i ponad stu zgłoszeń patentowych, prowadził projekty naukowe i techniczne w Polsce i w Stanach Zjednoczonych na Uniwersytecie Harvarda. Od 2014 roku profesor zwyczajny.

Marcin Izydorzak

Członek Zarządu

Współzałożyciel Scope Fluidics. Posiada 15-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołami badawczo-rozwojowymi w spółkach technologicznych, instytutach naukowych oraz firmach farmaceutycznych. Był odpowiedzialny za szereg wdrożonych na rynek produktów farmaceutycznych.

Szymon Ruta

Członek Zarządu

Menadżer z ponad 15-letnim doświadczeniem w realizacji projektów fuzji i przejęć, inwestycji i restrukturyzacji. Pełnił funkcje członka zarządu oraz zasiadał w radach nadzorczych podmiotów notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych. Zarządzał funduszem o wartości 125 mln EUR.

Akcjonariat Ostatnia aktualizacja 03/08/2017

Akcjonariusz

Liczba akcji

% kapitału zakładowego

Liczba głosów

% głosów na WZ

Total Fiz

578.831

25,12%

578.831

25,12%

Piotr Garstecki

373.591

16,21%

373.591

16,21%

Marcin Izydorzak

361.458

15,69%

361.458

15,69%

Esaliens TFI

162.305

7,04%

162.305

7,04%

Pozostali

827.865

35,93%

827.865

35,93%

Kapitał zakładowy
Emitenta tworzy
2.304.050 akcji,
w tym:

  1. 101.107 akcji Serii A,
  2. 1.268.893 akcji Serii B,
  3. 900.000 akcji Serii C,
  4. 34.050 akcji Serii D.

Informacje o spółce

Osoba kontaktowa w sprawach relacji inwestorskich:

Szymon Ruta
+48 22 376 21 14
szymon.ruta(at)scopefluidics.comKRS:
0000668048

 

 

NIP:
527-264-59-89

 

 

REGON:
142-754-170

 

LEI:
259400EUNFX4E2BEHU15

Adres:
Duchnicka 3, bud. 16, wejście A, Parter
01-796 Warszawa

 

Telefon:
+48 22 376 21 14

 

 

Email:
relacjeinwestorskie(at)scopefluidics.com

Numer konta bankowego:
03 2490 0005 0000 4520 3046 2136

Autoryzowany Doradca
Mercurius Financial
Advisors Sp. z o.o. Sp. k.

Adres:
ul. Śmiała 26
01-523 Warszawa

Telefon:
+ 48 22 327 16 70

Email:
mfa@mfa.pl

Strona internetowa:
http://www.mfa.pl

Animator emitenta
Trigon Dom Maklerski S.A.


Adres:
ul. Mogliska 65
31-545 Kraków

Telefon:
+ 48 22 330 11 11

Email:
animator@trigon.pl

Strona internetowa:
http://www.trigon.pl/animator

Company registered in the District Court for the capital city of Warsaw in Warsaw,
XII Commercial Department of the National Court Register.

Share capital:

230.405,00 PLN, fully paid