11.05.2021

Scope Fluidics bliżej finansowania z EBI

Rada Nadzorcza Scope Fluidics, polskiej spółki z branży diagnostyki medycznej, wyraziła zgodę na zawarcie umowy warrantowej z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym. W najbliższych tygodniach odbędzie się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które będzie decydować o emisji warrantów niezbędnej do wykonania umowy przez Spółkę. Umowa ta jest uzupełnieniem podpisanej we wrześniu 2020 r. umowy finansowania o wartości do 10 mln EUR.

Finansowanie EBI będzie mogło być wykorzystane do wsparcia działań  firmy na rzecz opracowania nowych i wydajnych rozwiązań pozwalających na ultraszybką charakterystykę antybiotykooporności bakterii oraz umożliwiających szybkie wykrywanie patogenów bakteryjnych i wirusowych, czyli rozwój i komercjalizację projektów BacterOMIC oraz PCR|ONE. Scope Fluidics wykorzystuje innowacyjne technologie mikroprzepływowe, polegające na manipulacji mikroobjętościami płynów w jednorazowym kartridżu diagnostycznym.

– Europejski Bank Inwestycyjny to renomowany partner biznesowy, który oferuje finansowanie projektów realizowanych przez Scope Fluidics na korzystnych warunkach. Cieszymy się, że instytucja z tak szerokim doświadczeniem w finansowaniu europejskich przedsięwzięć z dziedziny life‑science jest gotowa zaangażować się w finansowanie naszych projektów – komentuje Szymon Ruta, członek zarządu i dyrektor finansowy Scope Fluidics.

Zgodnie z umową finansowania i umową warrantową, po jej podpisaniu, Scope Fluidics otrzyma możliwość wykorzystania zwrotnego finansowania dłużnego o wartości do 10 mln EUR. Okres spłaty długu to 5 lat od uruchomienia poszczególnych transz, a oprocentowanie jest stałe i wynosi 3-4 proc. w zależności od transzy. Dodatkowo spółka, po wyrażeniu zgody przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, wyemituje 126 576 warrantów subskrypcyjnych i zaoferuje EBI ich bezpłatne objęcie. Każdy warrant będzie uprawniał do objęcia jednej akcji spółki po cenie nominalnej 0,10 zł. Możliwość wykonania praw z warrantów będzie uzależniona proporcjonalnie od wypłacenia spółce poszczególnych transz finansowania. Wypłata pierwszej transzy (4 mln EUR) będzie uprawniać Bank do wykonania praw z 40 proc. warrantów, wypłata drugiej transzy (3 mln EUR) do wykonania praw z 30 proc. warrantów i wypłata trzeciej transzy (do 3 mln EUR) do wykonania praw z pozostałych 30 proc. warrantów.

– Planowane zawarcie umowy warrantowej to konsekwencja zawartej w ubiegłym roku umowy finansowania. Jej zawarcie nie jest jednoznaczne z zaciągnięciem pierwszej transzy finansowania. Celem umowy jest zabezpieczenie finansowania naszych projektów. Dywersyfikacja źródeł finansowania działalności to element modelu biznesowego Grupy Scope Fluidicsdodaje Szymon Ruta.

Umowa Scope Fluidics z EBI jest pierwszym projektem w Polsce w ramach Instrumentu Finansowania Chorób Zakaźnych (IDFF), będącego częścią programu Horyzont 2020, wspieranego przez Komisję Europejską. Finansowanie EBI wypełnia lukę rynkową w zakresie dostępnych opcji finansowania dla firm zajmujących się opracowywaniem nowych szczepionek i leków, innowacyjnych urządzeń medycznych i diagnostycznych lub nowatorskiej infrastruktury badawczej do zwalczania chorób zakaźnych.