18.03.2020

Scope Fluidics pracuje nad ultraszybkim testem do wykrywania koronawirusa

Zarząd Scope Fluidics SA podjął decyzję o rozszerzeniu prac nad panelem rozpoznającym wirusowe zakażenia dróg oddechowych o opracowanie ultraszybkiego testu wykrywającego wirusa SARS-CoV-2, powodującego chorobę Covid-19. Zgodnie z założeniami, test ma być przygotowany do walidacji już w sezonie jesienno – zimowym tego roku.

PCR|ONE to uniwersalny system, stworzony przez Scope Fluidics, którego zadaniem jest wykrywanie bakterii i wirusów. Próbka poddawana jest w pełni automatycznej analizie, której wynik dostępny jest w ciągu 15 minut. Prace nad jego powstaniem dobiegają właśnie końca, dlatego opracowanie nowych testów, w tym testów wykrywających wirusy, możliwe jest w krótkim czasie.

System PCR|ONE jest wręcz stworzony do takich zastosowań jak masowe badania na lotniskach, dworcach czy w innych miejscach, gdzie pojawiają się duże skupiska ludzi. W tych zastosowaniach kluczowe jest wykonanie testu w miejscu pobrania próbki, aby uniknąć logistyki przesyłania próbki do laboratorium. Ogromną wartością jest szybkość PCR|ONE, który oferuje wynik już w kilkanaście minut, oraz multipleksowość, pozwalająca wprowadzić do panelu wykrycie innych zakażeń o podobnych objawach klinicznych. Pandemia Covid-19 to ogromne wyzwanie i jednoznaczny sygnał, że szybka diagnostyka jest krytycznie potrzebna. mówi prof. Piotr Garstecki.

Działania nad powstaniem panelu do wykrywania wirusa SARS-CoV-2, powodującego chorobę Covid-19, zostaną podjęte w ramach prac nad rozszerzeniem portfolio testów diagnostycznych PCR|ONE i będą obejmować prace nad optymalizacją procedury oczyszczania próbki pod kątem ekstrakcji materiału genetycznego z wymazów gardłowych oraz transkrypcji tego materiału i wykrycia markerów zakażenia. Docelowo, system ma zostać przygotowany do jednoczesnej diagnostyki kilku patogenów, jak m.in. SARS-CoV-2, grypa A i B oraz RSV, a docelowo panel będzie można rozbudować o inne wskazane przez WHO zagrożenia, takie jak MERS-CoV, SARS-CoV, świńska grypa, odra czy różyczka.  

Prace będą realizowane z wykorzystaniem środków finansowych, posiadanych przez spółkę. Firma nie wyklucza również możliwości pozyskania finansowania na certyfikację i wdrożenie produkcji testów wykrywających SARS-CoV-2, m.in. z funduszy Unii Europejskiej, wspierających rozwój nowoczesnych technologii oraz ochrony zdrowia.

– Zbudowanie i walidacja takiego systemu jest trudna i czasochłonna. Na szczęście jesteśmy na ukończeniu prac zmierzających do certyfikacji pierwszego panelu, wykrywającego MRSA, w połowie tego roku. Ten etap otwiera nam możliwości rozwoju portfolio paneli diagnostycznych. podkreśla prof. Piotr Garstecki, prezes i założyciel Scope Fluidics.

Przeprowadzone konsultacje potwierdzają, że parametry użytkowe systemu PCR|ONE optymalnie adresują potrzebę szybkich, czułych i wiarygodnych testów wykrywających wirus SARS-CoV-2 na możliwie najwcześniejszym etapie zakażenia. Funkcjonalność systemu PCR|ONE adresuje też trend na dynamicznie rosnącym rynku diagnostyki molekularnej w formacie Point-of-Care, poprzez połączenie szybkości działania, szerokości panelu wykrywanych markerów genetycznych oraz niskiego kosztu produkcji paneli.

Obecnie oczekiwanie na wynik testu wynosi od doby do trzech – podczas gdy dosłownie każdy kontakt osoby zarażonej przyczynia się do szerzenia epidemii. Skrócenie tego czasu wymaga testu typu point-of-care, aby badać materiał zakaźny bezpośrednio w miejscu pobrania. Do tego właśnie stworzony został system PCR|ONE.

Cieszymy się z tego, że zaczynają się pojawiać genetyczne testy point-of-care, wykrywające wirusa SARS-CoV-2. Jesteśmy start-up’em, staramy się jednak w miarę naszych możliwości możliwie najszybciej wesprzeć walkę z pandemią – korzystając z rewelacyjnej szybkości i multipleksowości systemu PCR|ONE komentuje prof. Piotr Garstecki