24.07.2018

Scope Fluidics rozpoczyna wstępne testy funkcjonalności systemu PCR|ONE w warunkach docelowych

Zarząd Scope Fluidics S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 24 lipca 2018 r. spółka zależna od Scope Fluidics tj. Curiosity Diagnostics Sp. z o.o.  podpisała umowę na prewalidację systemu PCR|ONE w laboratorium mikrobiologicznym firmy Alab laboratoria sp. z o.o.

Umowa stanowi kontynuację współpracy pomiędzy Scope Fluidics a Alab laboratoria sp. z o.o., formalnie zawiązaną w liście intencyjnym z dnia 16 stycznia 2018 r. o którym informowano raportem bieżącym nr 2/2018. Od tego dnia Alab laboratoria sp. z o.o. jest partnerem merytorycznym w pracach nad systemem PCR|ONE.

Prewalidacja będzie odbywać się na zasadzie testów z wymazów nosowych, skóry i gardła pacjentów, pod kątem obecności gronkowca złocistego, wykonywanych m.in. z wykorzystaniem systemu PCR|ONE. Zarząd Spółki przewiduje, iż proces prewalidacji systemu potrwa kilka miesięcy.

Prewalidacja ma charakter wstępnych badań, które mają na celu wskazanie optymalnej specyfikacji technicznej aktualnego prototypu systemu diagnostycznego PCR|ONE. Efektem tych badań będzie pozyskanie przez Scope Fluidics cennych informacji, określających dalsze, konieczne działania z zakresu rozwoju systemu PCR|ONE, w ramach trwającego procesu industrializacji. Zakończenie industrializacji systemu PCR|ONE planowane jest na II kwartał 2019 r.