20.09.2017

Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Scope Fluidics S.A. powołało w skład Rady Nadzorczej p. Andrzeja Hopko oraz Piotra Michalskiego.
Szczegółowe informacje dot. ww. osób znajdują się w zakładce Relacje Inwestorskie.