09.01.2018

Zakończenie drugiego etapu projektu PCR|ONE

Zarząd Scope Fluidics S.A. („Spółka”) informuje o zakończeniu drugiego etapu prac badawczo-rozwojowych nad systemem PCR|ONE, zgodnie z harmonogramem określonym w Dokumencie Informacyjnym Spółki z dnia 24.07.2017 r.

Zakończony został etap: „Uzyskanie gotowości do industrializacji systemu”.

W ramach sprawozdania z realizacji bieżącego kamienia milowego („Sprawozdanie”) podsumowany został przebieg dotychczasowych rozmów z potencjalnymi partnerami w zakresie industrializacji chipa, industrializacji analizatora oraz dostaw odczynników. W ich wyniku Spółka uzyskała informacje odnośnie możliwości oraz warunków rynkowych przeprowadzenia procesu industrializacji systemu PCR|ONE i jego poszczególnych etapów. Dodatkowo zaplanowano dalsze działania zmierzające do industrializacji systemu w pierwszych trzech kwartałach 2018 roku.

Ponadto, w ramach Sprawozdania:

  1. sporządzono projekt linii produkcyjnej, która będzie służyć do wyprodukowania serii 1-2 tys. chipów gotowych do przeprowadzenia testu diagnostycznego;
  2. przeprowadzono analizę procesu certyfikacji systemu PCR|ONE na obszarze Europy. Dokonano wyboru pierwszych 4 krajów, w których będzie miała miejsce rejestracja.
  3. opracowano rekomendacje dalszych prac badawczych, w których wskazano jakie badania będą zrealizowane w pierwszych trzech kwartałach 2018 roku.