03.04.2018

Zakończenie etapu prac nad projektem Bacteromic

Zarząd Scope Fluidics S.A. („Spółka”) informuje o zakończeniu drugiego etapu prac badawczo-rozwojowych nad systemem Bacteromic, zgodnie z harmonogramem określonym w Dokumencie Informacyjnym Spółki z dnia 24.07.2017 r.

Zakończony został etap: „Uruchomienie prototypu i pilotażowej linii F&S”.

W ramach etapu:

      opracowano prototyp analizatora Bacteromic służącego kompleksowemu oznaczaniu antybiogramów,

      opracowano prototyp urządzenia do wypełniania jednorazowych paneli testowych, wykonującego w sposób automatyczny pełną procedurę wypełniania mikrokomór inkubacyjnych próbką (zawiesiną bakterii) oraz rozdzielania mikrokomór olejem,

      opracowano prototypy paneli zawierających 128 i 640 segmentów inkubacyjnych; z wyprzedzeniem harmonogramu wypracowano wypraski do ww. paneli metodą wtrysku wysokociśnieniowego, czyli docelową metodą produkcji,

      opracowano procedurę wytwarzania paneli, obejmującą wszystkie etapy, od wytwarzania komponentów, przez nakładanie odczynników, spajanie, sterylizację oraz kontrolę jakości,

      opracowano automatyczne metody wykrywania wzrostu bakterii, porównywania tempa wzrostu pomiędzy segmentami o różnej zawartości antybiotyku oraz wyznaczania minimalnych stężeń hamujących,

      wykonano ograniczoną liczbę testów systemu w wyznaczaniu poziomów minimalnego stężenia hamującego (MIC). Wyniki te potwierdzają funkcjonalną gotowość systemu do prowadzenia badań nad antybiotykowrażliwością,

      zakończono prace nad dwoma wnioskami patentowymi, chroniącymi konstrukcję jednorazowych paneli testowych; wnioski patentowe zostały zgłoszone do Urzędu Patentowego RP.