06.11.2017

Zakończenie pierwszego etapu projektu PCR|ONE

Zarząd Scope Fluidics S.A. („Spółka”) informuje o zakończeniu pierwszego etapu prac badawczo-rozwojowych nad systemem PCR|ONE, zgodnie z harmonogramem określonym w Dokumencie Informacyjnym Spółki z dnia 24.07.2017 r.
Zakończony został etap: „Optymalizacja chipa i opracowanie panelu MRSA”.

W ramach zakończonego etapu projektu PCR|ONE stworzony został zintegrowany chip mikroprzepływowy do przeprowadzania pełnej automatycznej procedury badania DNA – izolacji kwasów nukleinowych, ich amplifikacji oraz detekcji produktu reakcji. Prawidłowe działania chipa zostało potwierdzone serią testów wykonanych na prototypowych analizatorach PCR|ONE, w których osiągnięto założoną skuteczność.

Osiągnięty Kamień Milowy jest kluczowym krokiem w rozwoju projektu. Potwierdza on możliwość stworzenia panelu diagnostycznego, w którym pełna procedura badania będzie przeprowadzona na chipie mikroprzepływowym.

Zintegrowany chip stanowił największe wyzwanie badawcze w ramach dotychczas przeprowadzonych w Spółce pracach. Wymagał opracowania konstrukcji chipa (architektury mikroprzepływowej, sterowania przepływem, sposobu uszczelniania) oraz procedur, które pozwolą na przeprowadzenie złożonego procesu, jakim jest izolacja DNA, w sposób automatyczny w niewielkim, zamkniętym układzie mikroprzepływowym. Efektem procesu jest uzyskanie izolatów, które mogą być następnie poddane reakcji ultraszybkiego PCR w prototypowym urządzeniu.

Zrealizowanie tak istotnego etapu projektu w założonym terminie, Spółka uważa za istotne potwierdzenie know-how badawczo-rozwojowego jak i procesowego jakie Spółka zbudowała.