22.12.2017

Zmiana adresu Spółki

W dniu 21.12.2017 Zarząd Spółki podjął uchwałę o zmianie adresu Spółki, który to zostanie zgłoszony do KRS i pozostałych organów.

Obecny adres Spółki to ul. Duchnicka 3, bud. 16, wejście A, Parter, 01-796 Warszawa.

Nowa lokalizacja prowadzenia działalności to istotny krok na drodze rozwoju Spółki. Dzięki istotnie większej powierzchni (ok 500m2), Spółka ma możliwość wydzielenia laboratorium mikrobiologicznego i biochemicznego, które są niezbędne do realizacji dodatkowych zadań wynikających z rozpoczynania kolejnych etapów prac badawczo-rozwojowych nad systemami diagnostycznymi.