10.11.2021

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Scope Fluidics S.A.

Zarząd Scope Fluidics S.A. („Spółka”) informuje o zwołaniu na dzień 7 grudnia 2021 r. na godz. 10:00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia („WZ”), które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Duchnickiej 3 bud. 16.

SCP_NWZ07122021_Ogłoszenie o zwołaniu NWZ

SCP_NWZ07122021_Projekty uchwał

SCP_NWZ07122021_Uzasadnienie projektów uchwał

SCP_NWZ07122021_Formularz pełnomocnictwa

SCP_NWZ07122021_Ogólna liczba akcji

SCP_Polityka_wynagrodzeń_PROJEKT