Scope Fludics ZWZA 21 08 2020 sprawozdanie rn z oceny sprawozdan spolki