Slide

Zmieniamy
diagnostykę
medyczną

Wierzymy, że bardziej dostępna i szybsza diagnostyka medyczna umożliwi uzyskanie pełniejszego obrazu stanu zdrowia, a co za tym idzie – pozwoli ludziom cieszyć się dłuższym i zdrowszym życiem.

Slide
OdtwórzPlay

Zmieniamy
diagnostykę
medyczną

Wierzymy, że bardziej dostępna i szybsza diagnostyka medyczna umożliwi uzyskanie pełniejszego obrazu stanu zdrowia, a co za tym idzie – pozwoli ludziom cieszyć się dłuższym i zdrowszym życiem.

Slide
previous arrow
next arrow
Technologie Mikroprzepływowe

O SCOPE FLUIDICS

Scope Fluidics S.A. to spółka biotechnologiczna, zajmująca się opracowywaniem i rozwojem innowacyjnych projektów w oparciu o technologie mikroprzepływowe w obszarze diagnostyki medycznej i ochrony zdrowia. Spółka stoi na czele Grupy, w skład której wchodzą spółki celowe: Curiosity Diagnostics Sp. z o.o. i Bacteromic Sp. z o.o., powołane dla rozwoju odpowiednio systemu PCR|ONE – służącego do szybkiego diagnozowania chorób wywołanych przez czynniki bakteryjne i wirusowe oraz BacterOMIC – systemu diagnostycznego, służącego do oceny lekowrażliwości drobnoustrojów.

Struktura Grupy jest wynikiem koncepcji biznesowej i modelu działania Scope Fluidics, które przewidują kolejno: opracowanie innowacyjnego projektu, jego rozwój w ramach spółki celowej, a następnie sprzedaż na rzecz globalnego podmiotu. Innowacyjne produkty wypracowane w ramach Scope Fluidics odpowiadają na ważne potrzeby społeczne, takie jak szybka, skuteczna i dostępna diagnostyka medyczna, poprawiająca jakość leczenia oraz zmniejszająca czas i koszty potencjalnej hospitalizacji.

NASZ MODEL DZIAŁANIA

Od idei, którą tworzą rzeczywiste potrzeby – do gotowego, innowacyjnego produktu

zapotrzebowanie

01

Zapotrzebowanie na innowacyjne rozwiązanie

Rozpoznajemy palącą potrzebę na globalnym rynku ochrony zdrowia, ogniskując uwagę na problemach, które można efektywnie rozwiązać, opracowując lepsze systemy diagnostyki medycznej – bardziej dostępne, szybsze, bardziej informatywne.

Opracowanie nowatorskiej koncepcji

Opracowujemy koncepcję rozwiązania, będąc jednocześnie otwartym na pomysły z zewnątrz. Koncepcja musi obiecywać rozwiązanie problemu, jednocześnie oferując dostępność, ekonomiczne wytwarzanie oraz przełomową przewagę nad konkurencją.

02

koncepcja

03

Powołanie zespołu ekspertów do realizacji koncepcji

Powołujemy dynamiczny i interdyscyplinarny zespół, któremu zapewniamy know-how, infrastrukturę, finansowanie oraz całą organizację projektu, w tym ochronę własności intelektualnej, system zarządzania jakością oraz kontakty z wyspecjalizowanymi dostawcami

Technologia. Produkt. Badania kliniczne

Tworzymy technologię i produkt. Przeprowadzamy badania kliniczne.

04

technologia
Współpraca

05

Współpraca biznesowa. Komercjalizacja gotowego produktu

Nawiązujemy strategiczną relację z globalnym operatorem na rynku diagnostyki medycznej, aby zmaksymalizować wartość technologii i wpływ produktu na rozwiązanie ważnego problemu w ochronie zdrowia.

NASZ MODEL DZIAŁANIA

Od idei, którą tworzą rzeczywiste potrzeby – do gotowego, innowacyjnego produktu

Zapotrzebowanie na innowacyjne rozwiązanie

Rozpoznajemy palącą potrzebę na globalnym rynku ochrony zdrowia, ogniskując uwagę na problemach, które można efektywnie rozwiązać, opracowując lepsze systemy diagnostyki medycznej – bardziej dostępne, szybsze, bardziej informatywne.

lampka

Opracowanie nowatorskiej koncepcji

Opracowujemy koncepcję rozwiązania, będąc jednocześnie otwartym na pomysły z zewnątrz. Koncepcja musi obiecywać rozwiązanie problemu, jednocześnie oferując dostępność, ekonomiczne wytwarzanie oraz przełomową przewagę nad konkurencją.

Umysł

Powołanie zespołu ekspertów do realizacji koncepcji

Powołujemy dynamiczny i interdyscyplinarny zespół, któremu zapewniamy know-how, infrastrukturę, finansowanie oraz całą organizację projektu, w tym ochronę własności intelektualnej, system zarządzania jakością oraz kontakty z wyspecjalizowanymi dostawcami

Technologia. Produkt. Badania kliniczne

Tworzymy technologię i produkt. Przeprowadzamy badania kliniczne.

hand-shake

Współpraca biznesowa. Komercjalizacja gotowego produktu

Nawiązujemy strategiczną relację z globalnym operatorem na rynku diagnostyki medycznej, aby zmaksymalizować wartość technologii i wpływ produktu na rozwiązanie ważnego problemu w ochronie zdrowia.

WAŻNE LICZBY

clock
0%
SATYSFAKCJI
>0
PATENTÓW
0
TESTÓW
0
SPECJALISTÓW

CO NAS WYRÓŻNIA

ROZWÓJ NAJLEPSZYCH SYSTEMÓW DIAGNOSTYCZNYCH
DLA DŁUŻSZEGO I ZDROWSZEGO ŻYCIA

KREATYWNOŚĆ

Łączymy kreatywność i nowe pomysły z doświadczeniem inżynierów i dyscypliną w dostarczaniu wyników.

MOŻLIWOŚCI

Nasza infrastruktura pozwala prototypować z wykorzystaniem mikroobróbki mechanicznej oraz technologii wtryskowych.

KNOW-HOW

Posiadamy również know-how i rozległe kontakty związane z wdrażaniem innowacyjnych systemów diagnostycznych do produkcji.

DOŚWIADCZENIE

Posiadamy bogate doświadczenie w zakresie budowania portfolio praw własności intelektualnej.

ZAKRES

Zapewniamy przygotowywanie dokumentacji zgłoszeniowej wynalazków opracowanych w spółce oraz ocenę ich zdolności patentowej.

CO NAS WYRÓŻNIA

ROZWÓJ NAJLEPSZYCH SYSTEMÓW DIAGNOSTYCZNYCH
DLA DŁUŻSZEGO I ZDROWSZEGO ŻYCIA

r2

ZAKRES

Zapewniamy przygotowywanie dokumentacji zgłoszeniowej wynalazków opracowanych w spółce oraz ocenę ich zdolności patentowej.

DOŚWIADCZENIE

Posiadamy bogate doświadczenie w zakresie budowania portfolio praw własności intelektualnej.

KNOW-HOW

Posiadamy również know-how i rozległe kontakty związane z wdrażaniem innowacyjnych systemów diagnostycznych do produkcji.

MOŻLIWOŚCI

Nasza infrastruktura pozwala prototypować z wykorzystaniem mikroobróbki mechanicznej oraz technologii wtryskowych.

KREATYWNOŚĆ

Łączymy kreatywność i nowe pomysły z doświadczeniem inżynierów i dyscypliną w dostarczaniu wyników.

NEWS

NASZE PRODUKTY

Lupa

PCR|ONE

System PCR|ONE to pełny, samodzielny system do szybkiego wykrywania szerokiego zakresu patogenów w miejscu świadczenia opieki zdrowotnej – gabinetach lekarskich, szpitalnych izbach przyjęć czy innych miejscach, gdzie istotne jest sprawne i dokładne zdiagnozowanie pacjenta. System oferuje proste w obsłudze, jednorazowe panele na próbki kliniczne, które są automatycznie poddawane szczegółowej diagnostyce w czasie kilkunastu minut. System PCR|ONE to unikalna kombinacja rekordowej szybkości i szerokiego zakresu – do 20 celów genetycznych w tryplikacie, które można zidentyfikować w jednym cyklu działania urządzenia.

W roku 2021 certyfikaty CE-IVD, umożliwiające obrót na rynku europejskim, otrzymały opracowane w ramach systemu PCR|ONE panele SARS-CoV-2 i MRSA/MSSA. Oferują one najpewniejszą, genetyczną metodę wykrycia wirusa i bakterii w bardzo krótkim czasie.

Bacteromic

Bacteromic

Zwiększająca się oporność drobnoustrojów na leki to jedno z najpoważniejszych zagrożeń dla zdrowia na świecie. Na to wyzwanie Scope Fluidics odpowiada innowacyjnym systemem, który umożliwia zdobycie pełnej wiedzy o mechanizmach oporności oraz o wrażliwości bakterii na wszystkie dostępne antybiotyki. Wyniki tej pracy pozwalają na wdrożenie skutecznej terapii u pacjentów, zmniejszenie powikłań po infekcjach oraz zmniejszenie kosztów leczenia i hospitalizacji.

BacterOMIC przenosi badania wrażliwości na antybiotyki (AST) na wyższy poziom, oferując ocenę ilościową wszystkich klinicznie istotnych antybiotyków oraz identyfikację synergicznych par antybiotyków.

ODBIORCY NASZYCH PRODUKTÓW

Zastosowanie naszych rozwiązań

serce

SZPITALE

LABORATORIUM

LABORATORIA CENTRALNE I SZPITALNE

LEKARZE

GABINETY LEKARSKIE

DOMY OPIEKI

DOMY OPIEKI

LOTNISKA

APTEKI

APTEKI I PUNKTY MEDYCZNE

NASZA OFERTA

Scope Fluidics zajmuje się rozwojem innowacyjnych projektów w obszarze diagnostyki i ochrony zdrowia

mikroskop

DLA KLINICYSTÓW

Uważnie wsłuchujemy się w rzeczywiste problemy, z którymi zmaga się współczesna medycyna, szczególnie gdy spowodowane są brakiem lub trudnościami z dostępem do informacji i nowoczesnej diagnostyki. Jeśli jesteś praktykiem i dostrzegasz potencjalną ideę, której rozwój może przyczynić się do zwiększenia efektywności w leczeniu poprzez lepszą diagnostykę, chętnie ją poznamy, by wspólnie ją rozwijać.

zarowka

DLA WYNALAZCÓW

Jeśli masz pomysł na rozwiązanie istotnych wyzwań w medycynie i diagnostyce, a następnie chciałbyś przekształcić go w konkretny produkt, może będziemy w stanie ci pomóc. Oferujemy nasze doświadczenie i wyspecjalizowany zespół naukowców, techników, prawników czy specjalistów w zakresie własności intelektualnej.

smartfon

DLA FIRM & BIZNESU

Akceptujemy zamówienia na efektywny rozwój systemów diagnostycznych, zaczynających się od przełomowych pomysłów na produkt. Pomagamy również w rozwoju i optymalizacji funkcjonujących rozwiązań.

atomy

DLA ENTUZJASTÓW TECHNOLOGII

Doceniamy talent i pasję inżynierii. Jeśli kochasz rozwiązywanie problemów technologicznych, skontaktuj się z nami. Może dołączysz do naszego zespołu!

wykres

DLA INWESTORÓW

Oferujemy naszym udziałowcom atrakcyjny zwrot z kapitału. Tworzymy wartość poprzez rozwój systemów diagnostycznych, których celem są istotne wyzwania współczesnej opieki zdrowotnej.

próbki

NAPISZ DO NAS