AKCJE NA NEWCONNECT

NOTOWANIA


AKCJONARIAT

pie chart
AKCJONARIUSZ LICZBA AKCJI % KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO LICZBA GŁOSÓW % GŁOSÓW NA WZ
Total FIZ 626.286 23,31% 626.286 23,31%
Piotr Garstecki 374.924 13,96% 374.924 13.96%
Marcin Izydorzak 366.355 13,64% 366.355 13.64%
Pozostali 1.318.640 49,09% 1.318.640 49.09%
Razem 2.686.205 100% 2.686.205 100%