NASZ MODEL DZIAŁANIA

Od idei, którą tworzą rzeczywiste potrzeby – do gotowego, innowacyjnego produktu

zapotrzebowanie

01

Zapotrzebowanie na innowacyjne rozwiązanie

Rozpoznajemy palącą potrzebę na globalnym rynku ochrony zdrowia, ogniskując uwagę na problemach, które można efektywnie rozwiązać, opracowując lepsze systemy diagnostyki medycznej – bardziej dostępne, szybsze, bardziej informatywne.

Opracowanie nowatorskiej koncepcji

Opracowujemy koncepcję rozwiązania, będąc jednocześnie otwartym na pomysły z zewnątrz. Koncepcja musi obiecywać rozwiązanie problemu, jednocześnie oferując dostępność, ekonomiczne wytwarzanie oraz przełomową przewagę nad konkurencją.

02

koncepcja

03

Powołanie zespołu ekspertów do realizacji koncepcji

Powołujemy dynamiczny i interdyscyplinarny zespół, któremu zapewniamy know-how, infrastrukturę, finansowanie oraz całą organizację projektu, w tym ochronę własności intelektualnej, system zarządzania jakością oraz kontakty z wyspecjalizowanymi dostawcami

Technologia. Produkt. Badania kliniczne

Tworzymy technologię i produkt. Przeprowadzamy badania kliniczne.

04

technologia
Współpraca

05

Współpraca biznesowa. Komercjalizacja gotowego produktu

Nawiązujemy strategiczną relację z globalnym operatorem na rynku diagnostyki medycznej, aby zmaksymalizować wartość technologii i wpływ produktu na rozwiązanie ważnego problemu w ochronie zdrowia.

NASZ MODEL DZIAŁANIA

Od idei, którą tworzą rzeczywiste potrzeby – do gotowego, innowacyjnego produktu

Zapotrzebowanie na innowacyjne rozwiązanie

Rozpoznajemy palącą potrzebę na globalnym rynku ochrony zdrowia, ogniskując uwagę na problemach, które można efektywnie rozwiązać, opracowując lepsze systemy diagnostyki medycznej – bardziej dostępne, szybsze, bardziej informatywne.

lampka

Opracowanie nowatorskiej koncepcji

Opracowujemy koncepcję rozwiązania, będąc jednocześnie otwartym na pomysły z zewnątrz. Koncepcja musi obiecywać rozwiązanie problemu, jednocześnie oferując dostępność, ekonomiczne wytwarzanie oraz przełomową przewagę nad konkurencją.

Umysł

Powołanie zespołu ekspertów do realizacji koncepcji

Powołujemy dynamiczny i interdyscyplinarny zespół, któremu zapewniamy know-how, infrastrukturę, finansowanie oraz całą organizację projektu, w tym ochronę własności intelektualnej, system zarządzania jakością oraz kontakty z wyspecjalizowanymi dostawcami

Technologia. Produkt. Badania kliniczne

Tworzymy technologię i produkt. Przeprowadzamy badania kliniczne.

hand-shake

Współpraca biznesowa. Komercjalizacja gotowego produktu

Nawiązujemy strategiczną relację z globalnym operatorem na rynku diagnostyki medycznej, aby zmaksymalizować wartość technologii i wpływ produktu na rozwiązanie ważnego problemu w ochronie zdrowia.