Na dzień 20 września 2017 r. zwołane zostało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki

23-08-2018

Zarząd SCOPE FLUIDICS Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie, informuje o zwołaniu na dzień 20 września 2017r. na godz. 09:30 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w siedzibie Spółki, w Warszawie, przy ul. Kasprzaka 44/52, w Sali „Akwarium”.
Szczegółowy porządek obrad oraz inne dokumenty związane z NWZA znajdują się w zakładce Relacje Inwestorskie.