NASZA OFERTA

SZYBKA I TRAFNA DIAGNOZA TO PODSTAWA PODJĘCIA EFEKTYWNEGO LECZENIA

ROZWIJAMY NOWOCZESNĄ DIAGNOSTYKĘ MEDYCZNĄ, BY CHRONIĆ ZDROWIE I ŻYCIE

Oferta

„Innowacyjne produkty opracowane i rozwijane przez Scope Fluidics są odpowiedzią na bezpośrednie potrzeby systemu ochrony zdrowia, w którym szybka i pewna diagnostyka pozwala na dokładne rozpoznanie, a co za tym idzie, skuteczne leczenie zakażeń bakteryjnych i wirusowych.

Wspólnie z personelem medycznym definiujemy rzeczywiste problemy
i proponujemy ich rozwiązanie w oparciu o możliwości oferowane przez zaawansowane technologie.

Nasze systemy to realna zmiana, która przyczynia się do poprawy jakości zdrowia i ochrony życia pacjentów. To także sposób na skrócenie czasu leczenia i zminimalizowanie jego kosztów”.

NASZE PRODUKTY

bacteromic
molekuła

 BACTEROMIC

bacteromic

odpowiedź na jedno z największych wyzwań współczesnej medycyny

Zwiększająca się oporność drobnoustrojów na leki to jedno z najpoważniejszych zagrożeń dla zdrowia na świecie. Na to wyzwanie Scope Fluidics odpowiada innowacyjnym systemem, który umożliwia zdobycie pełnej wiedzy o mechanizmach oporności oraz o wrażliwości bakterii na wszystkie dostępne antybiotyki.

Wyniki tej pracy pozwalają na wdrożenie skutecznej terapii u pacjentów, zmniejszenie powikłań po infekcjach oraz zmniejszenie kosztów leczenia i hospitalizacji.

BacterOMIC przenosi badania wrażliwości na antybiotyki (AST) na wyższy poziom, oferując ocenę ilościową wszystkich klinicznie istotnych antybiotyków oraz identyfikację synergicznych par antybiotyków.

bacteromic

Pierwszy w pełni zautomatyzowany system umożliwiający testowanie wszystkich istotnych antybiotyków w jednym teście oraz badania ich kombinacji!

BacterOMIC odpowiada na potrzeby takich placówek jak:

serce

SZPITALE

LABORATORIUM

LABORATORIA