Polityka prywatności

Polityka Cookies

 

Niniejsza polityka prywatności (“Polityka”) opisuje w jaki sposób Scope Fludics i związane z nią przedsiębiorstwa („Przedsiębiorstwo”) zbiera, wykorzystuje i dzieli się informacjami osobowymi odbiorców używających strony scopefluidics.com („Strona”). Polityka ta ma zastosowanie również do wszystkich innych naszych stron, które publikują tę Politykę. Polityka ta nie ma zastosowania do stron, które publikują inne oświadczenia.

Co jest gromadzone
Informacje o użytkownikach (“informacje osobowe”) zbierane są na szereg sposobów.

Informacje przekazane
Zbierane są informacje o imieniu, adresie e-mailowym i inne informacje przekazywane przez użytkownika bezpośrednio na Stronie.

Informacje uzyskane od innych
Informacje mogą być także otrzymywane z innych źródeł. Informacje te mogą być dodane do informacji uzyskanych ze Strony.

Informacje zbierane automatycznie
Automatycznie rejestrowane są informacje o użytkowniku i jego komputerze. Przykładowo, podczas korzystania ze Strony, rejestrowany jest system operacyjny komputera, rodzaj przeglądarki, język przeglądarki, strony odwiedzane przed korzystaniem ze Strony, oglądane karty, czas spędzony na poszczególnych kartach, czasy dostępu, adres IP oraz informacje o używaniu i działaniach na naszej Stronie.

Pliki cookies.
Informacje mogą być rejestrowane za pomocą plików cookies. Są to małe pliki z danymi zapisywane na dysku twardym użytkownika przez stronę. Cookies pomagają ulepszyć naszą Stroną i poprawić jakość wizyty użytkownika. Cookies są używane do uzyskania informacji o tym, które części strony są używane i lubiane przez użytkowników oraz do liczenia wizyt na naszej Stronie.

Web beacons. Informacje mogą być rejestrowane za pomocą obrazów cyfrowych nazywanych Web beacons na naszej Stronie lub w naszych e-mailach. Web beacons są używane do zarządzania plikami cookies, liczenia wizyt od do uzyskiwania informacji jaki marketing działa, a jaki nie. Web beacons są także używane do przekazania informacji o otworzeniu e-mailu lub podejmowanych z nim działaniach.

Wykorzystanie informacji osobowych

Informacje osobowe są używane w następujący sposób:
Informacje osobowe są używane do obsługi, utrzymania i ulepszania naszych stron, produktów i usług.
Informacje osobowe są używane do odpowiedzi na komentarze i pytania oraz zapewnienia obsługi klienta.
Informacje osobowe są używane do zapewnienia i dostarczenia produktów i usług na życzenie klienta.

Udostępnianie informacji osobowych

Informacje osobowe mogą być udostępniane następująco:
Informacje osobowe mogą być udostępniane za zgodą użytkownika. Przykładowo użytkownik może zezwolić na udostępnianie informacji osobowych innym dla ich celów marketingowych. Te przypadki użycia powinny podlegać ich politykom prywatności.
Informacje osobowe mogą być udostępniane podczas dokonywania umowy, negocjowania umowy, w tym sprzedaży lub transferu całości lub części firmy lub jej zasobów. Umowy te mogą obejmować dowolną fuzję, finansowanie, przejęcie lub transakcje związane z postępowaniem upadłościowym.
Informacje osobowe mogą być udostępniane dla celów prawnych, ochrony i bezpieczeństwa.
Informacje osobowe mogą być udostępniane, aby przestrzegać prawa.
Informacje osobowe mogą być udostępniane, aby odpowiadać na zgodne z prawem wezwania i procesy sądowe.
Informacje osobowe mogą być udostępniane, aby chronić prawa i własność Scope Fluidics, naszych przedstawicieli, klientów i innych. Obejmuje to egzekwowanie naszych umów, polityk i warunków użytkowania.
Informacje osobowe mogą być udostępniane w niebezpieczeństwie. Obejmuje to ochronę bezpieczeństwa naszych pracowników i przedstawicieli, naszych klientów i innych osób.
Informacje osobowe mogą być udostępniane tym, którzy potrzebują ich, aby dla nas pracować.
Informacje osobowe mogą być także udostępniane innym dla ich użytku w formie zagregowanych i/lub zanonimizowanych danych.

Zmiany i wybory informacji

Użytkownik może wysyłać prośby o informacje osobowe wykorzystując podane poniżej dane kontaktowe. Prośby mogą dotyczyć zmiany opcji kontaktu, niewyrażenia zgody na udostępnianie informacji oraz aktualizacji informacji osobowych.
Pliki cookies pochodzące z naszej Strony mogą być zazwyczaj usunięte za pomocą ustawień przeglądarki użytkownika. Wiele przeglądarek ustawia akceptowanie cookies dopóki nie zmienione zostaną ustawienia. Usunięcie naszych plików cookies może mieć wpływ na to, jak dla użytkownika działa nasza Strona.

Bezpieczeństwo informacji osobowych

Podejmujemy kroki, aby pomagać chronić informacje osobowe. Jednak żadna firma nie może w pełni ochronić się przed ryzykiem. Mogą zdarzać się pomyłki, a nawet najlepsze zabezpieczenia mogą zostać złamane.

Informacje kontaktowe

Zapraszamy do komentarzy i zadawania pytań na temat niniejszej polityki prywatności. Kontakt jest możliwy pod naszym adresem: biuro@scopefluidics.com

Zmiany polityki prywatności

W niniejszej polityce prywatności mogą być dokonywane zmiany. W przypadku takiej zmiany, zmieniona zostanie poniższa data ostatniej aktualizacji.
Niniejsza polityka prywatności była ostatnio aktualizowana 18.04.2017.