Scope Fluidics zakwalifikował pierwszy projekt Scope Discovery do fazy spółki celowej

21-06-2024

Scope Fluidics zakwalifikowała do rozwoju w ramach spółki celowej pierwszy projekt rozwijany w ramach Scope Discovery. W ramach projektu DSC001 rozwijany będzie produkt umożliwiający profilaktykę i bieżącą diagnostykę osób z grupy ryzyka wystąpienia udaru. Scope Fluidics S.A. (GPW: SCP) jest spółką z branży life science, wchodzącą w skład indeksu sWIG80 Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. W 2022 roku spółka przeprowadziła największą transakcję w historii polskiego rynku life science.

Jesteśmy bardzo zadowoleni z działań Scope Discovery. W ciągu około roku od powstania Scope Discovery stworzyła kreatywny i analityczny zespół oraz opracowała proces tworzenia, sprawdzania i optymalizacji koncepcji produktu oraz oceny wykonalności projektowanych prac R&D. Przetestowaliśmy proces na kilkunastu projektach i z wielką przyjemnością zaakceptowaliśmy pierwszy projekt do rozwoju w ramach spółki celowej. Projekt DSC001 przeszedł rygorystyczną weryfikację. Analizy biznesowe, użytkowe, naukowo-techniczne i patentowe przekonały nas, że Projekt DSC001 chcemy rozwijać w ramach dedykowanej spółki celowej. Projektem celujemy w faktyczną i żywą potrzebę w obszarze ochrony zdrowia – projekt ten z jednej strony doskonale wpisuje się w strategię Scope Fluidics, z drugiej pozwala nam poszerzyć spektrum zainteresowań rynkowych – mówi prof. Piotr Garstecki, prezes, współzałożyciel oraz istotny akcjonariusz Scope Fluidics.

Jednym z celów strategicznych ogłoszonych przez Scope Fluidics S.A. w lutym 2023 r. jest posiadanie w portfolio do końca 2025 roku co najmniej pięciu nowych projektów, w tym co najmniej dwóch w formie spółek celowych. Dzisiaj, widząc realną możliwość budowy innowacyjnej technologii w diagnostyce medycznej, wspierającej leczenie pacjentów z grupy ryzyka wystąpienia udaru, Scope Fluidics robi ważny krok w tym kierunku.

– Szybka reakcja to kluczowa kwestia w przypadku wystąpienia udaru. Wierzymy, że umożliwiając wcześniejsze wykrywanie udarów, przyczynimy się do istotnej redukcji ich następstw. Chcielibyśmy, aby dzięki naszemu rozwiązaniu, zarówno osoby narażone na udar jak i ich bliscy, zyskali poczucie bezpieczeństwa i spokoju. W Scope Fluidics od zawsze chcemy pomagać ludziom i zmieniać świat na lepsze. Projekt DSC001 idealnie wpisuje się w naszą misję – mówi Marcin Izydorzak wiceprezes, współzałożyciel oraz istotny akcjonariusz Scope Fluidics

Rejestracja nowej spółki, w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, planowana jest do końca sierpnia tego roku. Zgodnie z decyzją zarządu Scope Fluidics, pierwszym celem spółki celowej będzie weryfikacja funkcjonalna technologii wybranych w procesie Scope Discovery. Priorytetem będzie też sprawne zabezpieczenie portfolio praw własności intelektualnej nowego produktu.

Scope Fluidics posiada nie tylko szerokie doświadczenie technologiczne, know-how i ceniony zespół ekspertów, ale też doświadczenie biznesowe w rozwoju przełomowych projektów i ich finansowaniu. Pierwszy rok działalności nowej spółki planujemy sfinansować ze środków własnych. Budżet pierwszych dwunastu miesięcy szacujemy na ok. 4 mln. złotych.  Jednocześnie aktualnie szacowany budżet Projektu DSC001 nie odbiega od nakładów poniesionych przez Scope Fluidics na projekty rozwijane dotychczas w ramach spółek celowych, tj. PCR|ONE oraz BACTEROMIC – mówi Szymon Ruta, wiceprezes i dyrektor finansowy Scope Fluidics.

Według wstępnych założeń, produkt nowo powoływanej spółki celowej, odpowiedzialny za wsparcie w identyfikacji i leczeniu osób zagrożonych udarem, ma składać się z urządzenia oraz zintegrowanego oprogramowania, wykorzystującego algorytmy sztucznej inteligencji. Jego końcowymi użytkownikami mają być osoby narażone na podwyższone ryzyko udaru, ale na obecnym etapie, spółka zakłada również inne scenariusze. Projekt przeszedł weryfikację specjalistów Scope Discovery –  kluczowego działu Scope Fluidics, odpowiedzialnego za selekcję i analizę nowych projektów. Zespół wytypował metody, które po zaadaptowaniu technologicznym potencjalnie mogą zostać zastosowane w produkcie. Analizą objęto literaturą naukowo-techniczną i patentową oraz konsultacje z ekspertami branżowymi.

Jak informuje Zarząd Scope Fluidics, na podstawie przeprowadzonych analiz, zakładany czas rozwoju produktu od momentu założenia spółki celowej do rozpoczęcia procesu certyfikacji jest przewidziany na pięć lat. W miarę prowadzonych prac, harmonogram będzie weryfikowany. Scope Fluidics zaznaczana również, że projekt jest na wczesnym etapie rozwoju, a prace badawczo-rozwojowe,  ze względu na swój charakter, są trudne do precyzyjnego zaplanowania w perspektywie długoterminowej.  Spółka nie może na obecnym etapie wykluczyć, iż w przypadku niekorzystnych wyników badań lub zmiany otoczenia konkurencyjnego, konieczne będzie zawieszenie lub zakończenie projektu  bez jego komercjalizacji.