ZESPÓŁ

Zespół Scope Fluidics to grupa wyjątkowych specjalistów z dziedziny biochemii, mikrobiologii, fizyki, inżynierii, prawa, marketingu i rozwoju biznesu, finansów, zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania projektami.

Kierunki rozwoju Grupy Scope Fluidics wyznacza trzyosobowy zarząd, którego skład odzwierciedla profil organizacji, łącząc kompetencje naukowe z doświadczeniem menadżerskim.

ZARZĄD

Piotr Garstecki

Piotr Garstecki

Prezes Zarządu

WIĘCEJ

Współzałożyciel Scope Fluidics. Profesor chemii oraz menadżer. Prowadził projekty naukowe
i techniczne w Polsce oraz w Stanach Zjednoczonych, specjalizując się w fizyce miękkiej materii  i technikach mikroprzepływowych. Pasjonat rozwoju organizacji i budowania wartości poprzez 
tworzenie technologii rozwiązujących ważne problemy w ochronie zdrowia.

Marcin Izydorzak

Wiceprezes Zarządu

WIĘCEJ

Współzałożyciel Scope Fluidics. Menadżer. Doświadczenie zdobywał w spółkach technologicznych, 
instytutach naukowych oraz firmach farmaceutycznych. W swojej pracy zawodowej koordynował 
szereg procesów wdrożeniowych. Entuzjasta zarządzania ryzykiem i rozwiązywania trudnych 
problemów. W Scope Fluidics odpowiedzialny za badania kliniczne, obszar własności intelektualnej, produkcję oraz procesy rejestracyjne.

Szymon Ruta

Szymon Ruta

Wiceprezes Zarządu – Dyrektor Finansowy

WIĘCEJ

Menadżer z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu grupami kapitałowymi, realizacji transakcji 
M&A oraz współpracy z rynkiem kapitałowym, w tym w pozyskiwaniu kapitału z instytucji 
międzynarodowych. W Scope Fluidics odpowiedzialny za pion finansowy, transakcje M&A oraz 
relacje inwestorskie. 

placeholder

RADA NADZORCZA

Robert Przytuła

Przewodniczący Rady Nadzorczej

WIĘCEJ

Absolwent Wydziału Matematyki, Mechaniki i Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego – kierunek:  Zastosowania Matematyki w Finansach i Ekonomii. Po studiach, od sierpnia 1998 roku zatrudniony w Wydziale  Doradztwa Inwestycyjnego w Biurze Maklerskim BGŻ S.A., od początku 2000 roku na stanowisku analityka  akcji. W roku 2000 ukończył studia podyplomowe z zakresu Rachunkowości Finansowej i Zarządczej. Od  czerwca 2003 roku do września 2008 roku pracował w Skarbiec TFI S.A. – początkowo na stanowisku analityka  akcji, a później jako Dyrektor Departamentu Analiz. Od marca 2009 roku partner zarządzający funduszu TOTAL  FIZ.

Andrzej Chądzyński

Członek Rady Nadzorczej

WIĘCEJ

Menadżer z wieloletnim doświadczeniem na międzynarodowym rynku urządzeń medycznych. Odpowiedzialny  między innymi za:  rozwój produktowy i rynkowy działu obrazowania medycznego, współtworzenie planów  strategicznych, przygotowywanie i ocenę projektów M&A (Business Development Manager Imaging Division),   zarządzanie międzynarodowym działem środków kontrastowych w obrazowaniu medycznym (Business Unit  Manager Contrast Media),  kontroling finansowy i zarządczy działu obrazowania medycznego (ok. 700 mln EUR  obrotu rocznego), tworzenie i usprawnienie systemu informacji zarządczej, współtworzenie i kontrolę wykonania  planów finansowych (5-letnich, rocznych, kwartalnych),  zarządzanie operacyjne i finansowe spółkami w Polsce,  w Czechach i na Węgrzech (Prezes Zarządu spółki w Polsce, Finance & Operations Manager Region East Europe),  przeprowadzanie m.in. procesów wydzielenia działalności biznesowych (Business Unit Demerger). 

Robert Hołyst

Członek Rady Nadzorczej

WIĘCEJ

Profesor Robert Hołyst jest Kierownikiem Zakładu Miękkiej Materii w Instytucie Chemii Fizycznej 
Polskiej Akademii Nauk. Spędził ponad 6 lat pracując w USA (University of Washington), Francji (Ecole 
Normale Superieure) i w Niemczech (Max Planck Institute w Mainz). Był promotorem i opiekunem 30 
doktoratów i ponad 30 osób odbywających „staże podoktorskie” (ośmioro z nich już jest profesorami 
w Polsce, USA i w Chinach). Jest autorem ponad 290 artykułów z dziedziny fizyki, chemii, biologii i 
biotechnologii opublikowanych w anglojęzycznych czasopismach, trzech podręczników akademickich 
i ponad 40 przyznanych patentów (w tym w USA). Prowadził badania na rzecz dużych koncernów 
m.in. Unilever, Samsung oraz Mitsui Chemicals. W latach 2003-2004 był udziałowcem i CEO spółki 
Advanced Science and Technology Investment Group Sp. z.o.o. Ma doświadczenie w zarządzaniu 
dużymi projektami (około 40 w latach 1993-2021) m.in. czterema projektami z Unii Europejskiej: 
NOBLESSE (3,8 mln euro), ERA CHAIR (2,5 mln euro), NAMeS (2,5 mln euro), PD2PI (2,5 mln euro), 
projektem NCBiR (4,5 mln PLN), grantem TEAM z Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (3 mln PLN), 
dwoma grantami MAESTRO z NCN (po 3 mln PLN każdy). Wykładał na Harvardzie, MIT, Yale, 
Princeton, 5 instytutach Maxa Plancka, Ecole Normale w Paryzu i Lyonie, Tokyo University, Samsung 
Advanced Institute of Technology itd. Stworzył cykliczne konkursy: Dream Chemistry Award i Złoty 
Medal Chemii. W latach 2007-2015 zreorganizował Instytut Chemii Fizycznej PAN, zwiększając 
efektywność badań i wpływy z projektów ponad 10-cio krotnie.

Patryk Mikucki

Członek Rady Nadzorczej

WIĘCEJ

Lider z niemal 20-letnim doświadczeniem w działach Badań i Rozwoju branży farmaceutycznej. 
Wiceprezes ds. Badań Klinicznych w firmie Alexion odpowiedzialny za stworzenie modelu i krajowych 
działów Badań Klinicznych na całym świecie. Wcześniej przez 17 lat związany z AstraZeneca. Jako 
wiceprezes AstraZeneca Pharma Poland zaangażowany w powstanie i odpowiedzialny za dynamiczny 
wzrost Centrum Operacyjnego Badań Klinicznych AstraZeneca w Warszawie. W roli dyrektora 
regionalnego (Europa) ds. Badań i Rozwoju zarządzał krajowymi działami Badań Klinicznych w ponad 
20. krajach Europy. Od początku kariery zdobywał doświadczenie, pracując w lokalnych i globalnych 
jednostkach firmy, m.in. w Szwecji, Niemczech czy Ukrainie. Patryk Mikucki jest absolwentem 
Wydziału Medycyny Weterynaryjnej w Lublinie z tytułem doktora nauk weterynaryjnych. Jest 
autorem kilku publikacji naukowych z tej dziedziny. Ponadto jest absolwentem Warsaw-Illinois 
Executive MBA.

placeholder

Karolina Radziszewska

Członek Rady Nadzorczej

WIĘCEJ

Pani Karolina Radziszewska posiada ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe, w tym w zarządzaniu 
w obszarze HR w dużych międzynarodowych podmiotach. Specjalizuje się w zwiększaniu 
zaangażowania i wydajności wśród pracowników w przedsiębiorstwach będących na etapie 
znaczących zmian organizacyjnych, w tym fuzji i przejęć, szybkiego rozwoju organicznego czy 
restrukturyzacji. Pani Karolina Radziszewska pełni funkcję wiceprezesa ds. zasobów ludzkich w spółce 
biurowej Skanska na Europę Środkowo-Wschodnią. Przed dołączeniem do Skanska, pełniła funkcję 
People Director w firmie ConsenSys. Wcześniej, jako dyrektor personalny i członek zarządu w 
Randstad, odpowiadała za strategię HR i procesy na poziomie regionu EMEA. Zdobywała również 
doświadczenie w takich firmach jak PwC, ZA Puławy i Hewitt Associates. Pani Karolina Radziszewska 
posiada tytuł magistra ekonomii Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Joanna Rzempała

Członek Rady Nadzorczej

WIĘCEJ

Pani Joanna Rzempała posiada tytuł doktora nauk ekonomicznych. Jest adiunktem w Katedrze 
Organizacji i Zarządzania Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. 
Prowadzi wykłady z tematyki zarządzania projektami. Posiada tytuł Certified Senior Project Manager 
IPMA-B, certyfikat Ministra Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz 
certyfikat zarządzania projektami PRINCE2 Foundation i GPM. Jest członkiem komitetów finansowych 
i rad programowych w Polsce i zagranicą. Pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu International Project 
Management Association Polska. 

KOMITET DORADCZY

Prof. Carl Wittwer

WIĘCEJ

Światowy pionier w dziedzinie diagnostyki molekularnej – jeden z twórców technologii PCR, związany obecnie z University of Utah, Medical School (USA). Jest jednym z najważniejszych autorytetów w obszarze technologii diagnostyki molekularnej. W latach 90-tych opracował pierwszy system do prowadzenia reakcji łańcuchowej polimerazy, który umożliwiał oznaczenia materiału genetycznego w mniej niż 15 minut. Jest autorem licznych publikacji i badań naukowych, które stanowią inspirację dla twórców urządzeń diagnostycznych na całym świecie.

Prof. Wilhelm Huck

WIĘCEJ

Ekspert w dziedzinie mikroprzepływów, konstruowania komórek syntetycznych i opracowywania metod określania szybkości reakcji w poszczególnych komórkach. Prowadził badania podoktoranckie na Uniwersytecie Harvarda, był również dyrektorem instytutu na Uniwersytecie Cambridge. Obecnie jest szefem grupy badawczej na Uniwersytecie Radboud w Holandii. Współpracuje z wieloma partnerami przemysłowymi w celu opracowania mikroprzepływów kropelkowych do analizy pojedynczych komórek. Jest współzałożycielem firmy biotechnologicznej Sphere Fluidics z siedzibą w Cambridge oraz członkiem Rady Doradczej Australijskiego Instytutu Bioinżynierii i Nanotechnologii.

Sarai Kemp

WIĘCEJ

Pochodząca z Izraela specjalistka w dziedzinie rozwoju startupów w obszarze biotechnologii i life sciences, z wieloletnim doświadczeniem w pozyskiwaniu finansowania, komercjalizacji i sprzedaży projektów oraz prowadzeniu startupów w środowisku międzynarodowym.

Dr Vincent Linder

WIĘCEJ

Założyciel startupu diagnostycznego Claros Diagnostics, spółki technologicznej wydzielonego w ramach Uniwersytetu Harvarda, sprzedanej inwestorowi branżowemu za ponad 50 mln USD. Dr Linder jest autorem ponad 300 patentów w zakresie technik mikroprzepływowych i diagnostyki przyłóżkowej.

placeholder

Dr David Wareham

WIĘCEJ

Światowej klasy mikrobiolog kliniczny z londyńskiego Uniwersytetu Queen Mary i największego w Londynie laboratorium mikrobiologicznego. Dr Wareham posiada szerokie doświadczenie w diagnostyce, leczeniu oraz badaniach naukowych nad zakażeniami bakteryjnymi.

Prof. David Weitz

WIĘCEJ

Profesor fizyki na Uniwersytecie Harvarda, jeden z najczęściej cytowanych fizyków na świecie. Zajmuje się fizyką miękkiej materii, polimerami oraz mikrofluidyką. Stworzył wiele nowoczesnych technologii, istotnie przyczyniając się do opracowania technologii sekwencjonowania pojedynczych komórek. Ma wieloletnie doświadczenie w pracy dla przemysłu. Jest współzałożycielem 20 startupów technologicznych, w tym w obszarze life sciences oraz diagnostyki medycznej.

Dr Agnieszka Sulikowska

WIĘCEJ

Specjalistka w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej, ceniona konsultantka w zakresie mikrobiologii klinicznej i zakażeń szpitalnych, a także członkini zarządu Stowarzyszenia Higieny Lecznictwa. Jest autorką wielu publikacji naukowych w zakresie bakteriooporności na antybiotyki.

placeholder