RAPORT EBI 10/2021 | 09-08-2021 | Rejestracja przez Sąd zmiany statutu Spółki