RAPORT EBI 11/2019 | 13-11-2019 | Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 10 grudnia 2019 roku oraz projekty uchwał