RAPORT EBI 14/2018 | 09-10-2018 | Uchwała Zarządu Spółki w sprawie zmiany Statutu Spółki