RAPORT EBI 16/2020 | 06-11-2020 | Oświadczenie o wysokości objętego kapitału zakładowego, dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki i przyjęcie tekstu jednolitego Statutu