RAPORT EBI 19/2021 | 07-12-2021 | Powołanie w skład Rady Nadzorczej Spółki