RAPORT EBI 20/2021 | 27-12-2021 | Emisja warrantów serii D, podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz zmiana Statutu Spółki