RAPORT EBI 21/2022 | 26-10-2022 | Podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, zmiana statutu oraz objęcie akcji serii J