RAPORT EBI 23/2022 | 15-11-2022 |Rejestracja przez sąd zmian Statutu Scope Fluidics S.A. dotyczących podwyższenia kapitału zakładowego o akcje serii J