RAPORT EBI 3/2021 | 07-05-2021 | Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Scope Fluidics S.A. na 7 czerwca 2021 r.