RAPORT EBI 6/2019 | 30-05-2019 | Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Scope Fluidics S.A. na dzień 28 czerwca 2019 r. na godz. 12:00