RAPORT ESPI 11/2022 | 07-07-2022 | Spełnienie warunków wypłaty drugiej transzy finansowania z EBI