RAPORT ESPI 16/2020 | 03-06-2020 | Aktualizacja informacji dotyczącej rekomendacji projektu rozwijanego przez Scope Fluidics w ramach konkursu Covid-19 prowadzonego przez Agencję Badań Medycznych