RAPORT ESPI 16/2021 | 16-04-2021 | Otrzymanie pozytywnej rekomendacji dot. wydania certyfikatu zgodności z normą ISO 13485:2016 dla Bacteromic sp. z o.o.