RAPORT ESPI 22/2020 | 22-07-2020 | Decyzja w sprawie struktury finansowania zwiększenia intensywności działań w projekcie PCR|ONE wchodzących w skład Programu Early Access – przekazanie opóźnionej informacji poufnej