RAPORT ESPI 3/2020 | 08-01-2020 | Zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki