RAPORT ESPI 30/2019 | 04-12-2019 | Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 19 ust. 3. MAR – transakcja nabycia akcji Emitenta przez Kierownika Projektu PCR|ONE