RAPORT ESPI 33/2021 | 07-10-2021 | Zawarcie umowy warrantowej i dalsze działania dotyczące finansowania od EBI