RAPORT ESPI 4/2017 | 28-09-2017 | Zawarcie znaczącej umowy – podpisanie umowy najmu lokalu