RAPORT ESPI 4/2020 | 09-01-2020 | Zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki