RAPORT ESPI 40/2020 | 28-10-2020 | Podpisanie listu intencyjnego dotyczącego przygotowania sieci dystrybucji systemu PCR|ONE na terenie kraju w celu zwiększenia atrakcyjności biznesowej systemu dla potencjalnego inwestora