RAPORT ESPI 47/2020 | 14-12-2020 | Informacja o warunkowej decyzji Europejskiego Urzędu Patentowego o przyznaniu patentu rozwiązanie rozwijane w projekcie BacterOMIC