RAPORT ESPI 8/2020 | 24-01-2020 | Zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki