RAPORT ESPI 8/2024 | 21-06-2024 | Zakwalifikowanie projektu DSC001 do rozwoju w ramach spółki celowej