RAPORT KWARTALNY 12/2020 | 14-08-2020 | Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2020 roku