RAPORT KWARTALNY 16/2022 | 16-08-2022 | Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2022 roku