RAPORT KWARTALNY 22/2022 | 14-11-2022 | Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2022 roku