RAPORT KWARTALNY 4/2019 | 14-05-2019 | Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2019 roku