RAPORT KWARTALNY 4/2022 | 14-02-2022 | Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2021 roku