RAPORT ROCZNY 5/2019 | 29-05-2019 | Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok 2018 roku