Treść uchwał podjętych przez ZWZ Spółki w dniu 30 czerwca 2022 r. Scope Fluidics Spółka Akcyjna